new

Български (България)English (United Kingdom)
За нас Представяне

Представяне

  • ПДФ

ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ ООД е компания създадена с цел цялостна реализация на проекти и бизнеси в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), опазване на околната среда и енергийната ефективност. Специалистите в компанията имат натрупан опит  в технологиите за производство на енергия и преработка на отпадъци, в бизнес анализа и планиране, в управлението на проекти,  във финансите, в осигуряването на финансиране и безвъзмездни помощи, както и в проектирането, изграждането, монтажа и сервизната дейност по отношение на горе описаните направления.

 

Нашите водещи принципи при реализацията на инвестиционните проекти са:

  • Високо качество на продукта и услугата;
  • Отговорност за цялостна реализация на проекта;
  • Поддържане на дългосрочни отношения с партньорите;
  • Почтеност;
  • Използване на най-добрите световни практики.