new

Български (България)English (United Kingdom)

Мисия

  • ПДФ

Мисията на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ е ползвайки най-добрите световни практики да реализира цялостно инвестиционни проекти, носейки отговорност пред инвеститорите за постигането на положителни крайни резултати и висока рентабилност на бизнеса.