new

Български (България)English (United Kingdom)
За нас Нашият екип

Нашият екип

 • ПДФ

Основен принцип в нашата работа е да работим с най – добрите специалисти в дадено направление, тъй като сме осъзнали, колко важно е това за постигането на крайни резултати с високо качество. С цел цялостната реализация на инвестиционни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), опазване на околната среда и енергийната ефективност ние създаваме консорциуми с наши партньори – строително монтажни и проектантски фирми. Съдружниците в консорциумите обединяват усилията си за реализацията на инвестиционни проекти и техните роли са както следва:

 

ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ ООД  – управлява консорциумите, има опит в технологиите за производство на енергия и преработка на отпадъци, в бизнес анализа и планиране, в управлението на проекти,  във финансите и в осигуряването на финансиране и безвъзмездни помощи, разполага с екип от 10 човека: инженери, специалисти в управлението на проекти, финансите и бизнес анализа, изпълнява дейности в рамките на консорциума както следва:

 • Договориране и комуникация с възложителя / инвеститора
 • Управление на инвестиционния проект
 • Прединвестиционно проучване
 • Съдействие при осигуряване на финансиране и безвъзмездни помощи
 • Доставки
 • Контрол и надзор при въвеждане в експлоатация

 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА ФИРМА – има опит в изграждането, монтажа и сервизната дейност по технологии в областта на ВЕИ, преработка на отпадъци и технологии свързани с ЕЕ, изпълнява дейности в рамките на консорциума както следва:

 • Изграждане и монтаж
 • Въвеждане в експлоатация
 • Сервиз и поддръжка

 

ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА – има опит в проектирането и съгласуването на проекти в индустрията, изпълнява дейности в рамките на консорциума както следва:

 • Идейно, техническо и работно проектиране
 • Авторски контрол при изграждането и монтажа