new

Български (България)English (United Kingdom)
Технологии

Технологии

  • ПДФ

Енерсист България е инженерингова компания, която работи с множество производители на инсталации и съоръжения в областта на енергетиката и преработката на отпадъци и вследствие на анализ на изискванията на инвеститорите им предлага най- добрите технологични решения от гледна точка на минимален риск и минимален срок на откупуване на инвестицията.