Warning: fopen(/home/enersyst/www/root/t3-assets/450b6bb66ebd52b317403010b4c839c7txt) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/enersyst/www/root/plugins/system/jat3/core/head.php on line 427
Термична газификация (сингаз)

new

Български (България)English (United Kingdom)
Технологии Термична газификация (сингаз)

Термична газификация (сингаз)

  • ПДФ

Технологията е базирана на процеса термична газификация. Газификацията е процес на частично окисление при което източник на въглерод: въглища или биомаса се разлага при нагряване до въглероден оксид, водород, въглероден диоксид и други въглеводородни молекули като метан например. Тази смесица от газове е позната като „сингаз” и нейните точни характеристики зависят от параметрите при които протича синтезът. Сингазът се изгаря в двигатели с вътрешно горене при което се получава комбинирано производство на топло и електрическа енергия.

Основните технологични системи по този технологичен процес  са: преработка и подготовка на суровината, газификация, пречистване на сингазът, комбинирано производство на топло и електрическа енергия, оползотворяване на отпадна топлоенергия, обработка на отпадъчни продукти и производство на брикети.