Warning: fopen(/home/enersyst/www/root/t3-assets/793d9ba56ee1a60d900bf8ba5d294297txt) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/enersyst/www/root/plugins/system/jat3/core/head.php on line 427
Акценти

new

Български (България)English (United Kingdom)
Акценти

Акценти

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

  • ПДФ

Откритата процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” беше обявена на 28.06.2012 г. от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.