new

Български (България)English (United Kingdom)
Направления на дейност

Направления на дейност

 • ПДФ

ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ ООД се занимава с реализацията на инвестиционни проекти в направленията както следва:

 1. ТЕРМИЧНА ГАЗИФИКАЦИЯ НА БИОМАСА (СИНГАЗ ИНСТАЛАЦИИ)
 • Термична газификация на дървесна биомаса
 • Термична газификация на биомаса от селското стопанство
 • Термична газификация на биомаса от промишлеността
 1. ТЕЧНА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА БИОМАСА (БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИИ)
 • Течна ферментация на биомаса от селското стопанство
 • Течна ферментация на биомаса от промишлеността
 • Течна ферментация на биомаса от твърди битови отпадъци след сепариране
 • Течна ферментация на биомаса от канализационни води
 1. СУХА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА БИОМАСА (БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИИ)
 • Суха ферментация на биомаса от селското стопанство
 • Суха ферментация на биомаса от промишлеността
 • Суха ферментация на биомаса от твърди битови отпадъци преди сепариране
 1. ЕНРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • Модернизация на системи за пара
 • Модернизация на системи за гореща вода
 • Модернизация на системи за студ
 • Модернизация на системи за електроенергия
 • Модернизация на системи за процесна вода
 • Модернизация на системи за ОВиК
 • Модернизация на системи за автоматизация
 • Изграждане на системи за КО и ПОЛИ генерация
 • Оползотворяване на отпадна топлоенергия