new

Български (България)English (United Kingdom)

Визия

  • ПДФ

Визията на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ е в съответствие с принципите и мисията си да реализира успешно инвестиционни проекти, да разширява дейността си, да усъвършенства непрекъснато подхода и продуктите си и по този начин да заеме водеща позиция на българският пазар в областта на възобновяемите енергийни източници, опазване на околната среда и енергийната ефективност.