new

Български (България)English (United Kingdom)
За нас Декларация за качество

Декларация за качество

  • ПДФ

Ние оценяваме важността на процедурата за осигуряване на качество във всеки проект, който реализираме, като за целта ползваме практически методи за осигуряване гаранция за качество по всички аспекти от работата си.

Първият основен компонент за осигуряване на качеството на нашата работа е практическият опит на екипа в отделните области свързани с реализацията на проекта, което позволява на всяка стъпка да бъдат давани, както технически така и организационни и оперативни решения.

Вторият важен компонент е използването на методите за управление на проекта според стандартите от рамката на наръчника "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK), които ни позволяват да създадем по-добра организация на работа и да ръководим по-добре екипите по проекта.

Третият компонент на нашите методи за осигуряване на качеството е регулярното получаване на обратна информация за определяне на степента на ефективност на нашата работа от заинтересованите страни по проектите, които реализираме.