new

Български (България)English (United Kingdom)
Условия за използване

Условия за използване

  • ПДФ

ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ ООД ("ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ" или "ние") предлага съдържанието на този уеб сайт ("сайт") при следните условия.

Този документ и „Политика за конфиденциалност” определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта веднага. ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 15 септември 2008 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Конфиденциалност

Моля прочетете „Политика за конфиденциалност” за повече информация относно третирането на лична информация, която Вие предоставяте.

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба, се притежават изключително от ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ.

Разрешено е отпечатването и съхранението на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър единствено и само за вътрешна употреба при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо дали за вътрешни цели или не, и независимо дали с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ.

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла. ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ. Връзките към този сайт не трябва да използват техники, които да представят съдържанието на този сайт като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изрично писмено съгласие на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ.

Информация от трети лица

ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.

Отговорността на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.

Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, но може в действителност да се предоставя от трети лица. ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за тези уеб сайтове, ползването на които се определя от условията за ползване и политика за конфиденциалност, ако има такива, на съответните трети лица.

Търговски марки

ЕНЕРСИСТ е търговска марка на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ.

Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ във всякакви публични издания (напр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промоциране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате която и да е търговска марка на ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка със ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ.

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на база „както е” и „както е на разположение”, без никакви изрични или подразбираци се гаранции. ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или за всякаква информация, публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ НЕ поема отговорност за никакви непряки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.